آشنایی با سوابق استاد دوره؛

  • معاون سابق مرکز توسعهٔ فن‌آوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی / سه سال
  • رییس بخش رسانه‌های برخط دو دوره از جشنواره و نمایشگاه بین‌المللی رسانه‌های دیجیتال، مصلای تهران / دو سال
  • رییس سابق اجرای احکام فضای مجازی دادستانی کل کشور / پنج سال
  • عضو کمیتهٔ بین‌الملل شورای‌عالی فضای مجازی / دو سال
  • معاون مرکز فضای مجازی بسیج کشور / دو سال
  • رییس ستاد مرکزی عفاف و حجاب در فضای مجازی / دو سال و هم‌چنان...
  • معاون پژوهشکدهٔ مطالعات فضای مجازی / دو سال
  • مؤسس و دبیرکل جبههٔ انقلاب‌اسلامی در فضای‌مجازی / چهارسال سال و هم‌چنان...
  • مؤسس و رییس مرکز آموزش سواد فضای مجازی / سه سال و هم‌چنان...