آسیب های شبکه های اجتماعی-سلامت جسمی

دانلود

بازی ها و شبکه های اجتماعی و نرم افزارهایی از این قبیل می توانند روی جسم افراد تاثیر بگذارند و باعث بیماری هایی از قبیل اختلالات حرکتی،کمر درد، تغییراتی روی رنگ و پوست، بیماری های مغز و اعصاب و … در افراد شوند.

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید