دسترسی غیرمجاز به اطلاعات در شبکه های اجتماعی

دانلود

این نرم افزارها به تمام اطلاعات گوشی دسترسی دارند و زمانی که کاربر این نرم افزار را نصب می کند کلیه مجوزها را از کاربر می گیرد.

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید