بیست و چهارمین نشست جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی

دانلود

نقش شبکه های اجتماعی در تغییر رای و انتخاب مردم.
فتنه های خاموش چگونه صورت می گیرند.
پردازش اطلاعات چگونه انجام می شود.

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید