استعمارگری در بازی های رایانه ای

دانلود

تحلیل بازی سقوط تایتان (TITAN FALL)
داستان بازی در آینده ای رخ می دهد که در آن دشمن برای پیروزی بر شما از ربات های عظیم برای کشتن و غارت منابع یکدیگر استفاده می کنند. در این دنیا که به جز جنگ و کشتار هیچ چیز مهم نیست، قهرمان کسی است که بتواند توانایی بیشتری در کشتن، نابود کردن و غارت منابع داشته باشد…

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید