خودکشی اینترنتی در فضای مجازی

دانلود

دو نوع خودکشی در فضای مجازی وجود دارد.
در نوع اول خودکشی کاربران در یک ساعت مشخص دوستان و آشنایان خود را دعوت می کنند تا در اکانت یکی از شبکه های اجتماعی شان حاضر شوند و وقتی حاضر شدند خودکشی می کنند.
اما در نوع دوم خودکشی همان خروج فرد از فضای مجازی است. که این نوع خودکشی همان بازگشت به دنیای واقعی است.

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید