توهین به اذان و پیامبر(ص) در بازی های رایانه ای

دانلود

نقد بازی هایی که در آن به اذان و پیامبر(ص) توهین شده است.

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید