تحقیقات دانشگاههای سوئد در مورد فیسبوک

دانلود

بر اساس تحقیقات دانشگاه های لوند و گوتنبرگ در سوئد فیسبوک می تواند خصوصیات تاریک افراد را آشکار کند. در واقع کاربران فیسبوک و شبکه های اجتماعی برای دستیابی به موقعیت اجتماعی در فیسبوک خصوصیات تاریک(مثل خودشیفتگی-دروغ – بداخلاقی و …) را رشد می دهند.

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید