اطلاعات در فضای مجازی

دانلود

هدف نرم افزار های شبکه اجتماعی جمع آوری اطلاعات و تجزیه تحلیل انهاست. این نرم افزار ها دو کار انجام می دهند: 1- مدیریت افکار 2-تغییر رفتار

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید