هدف شبکه های ماهواره ای و نرم افزارهای شبکه اجتماعی

دانلود

هدف این ابزارها در واقع ترویج بی بند و باری از طریق ایجاد بی غیرتی در مردان و بی عفتی در زنان است.

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید