چرا در حوزه فناوری اطلاعات تحریم نشدیم

دانلود

چرا آمریکایی ها همه چیز ما را تحریم کردند حتی داروی بیمارها را تحریم کردند ولی در حوزه فناوری اطلاعات ما را تحریم نکردند؟

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید