حیاء در شبکه های اجتماعی

دانلود

شبکه های اجتماعی می خواهند حیاء را در جامعه از بین ببرند چرا که حیاء اگر از بین رفت همه چیز ازبین می رود.

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید