اخلاق در بازی های رایانه ای

دانلود

بعضی از بازی های رایانه ای دارای صحنه های نامناسبی می باشند که منجر به افزایش اخلاق نامناسب در کاربران می شود.

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید