انیمیشن- شبکه های ضد اجتماعی

دانلود

یک انیمیشن کوتاه در مورد اعتیاد به نرم افزارهای شبکه های اجتماعی و جدا کردن انسانها از جامعه

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید