توطئه های دشمن – آخرالزمان در بازی های رایانه ای-1

دانلود

یکی از تکنیک هایی که دشمن در بین مسلمانان انجام می دهد تزریق افکار پلید خود از طریق بازی های رایانه ایست.

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید