اسلام ستیزی در بازی های رایانه ای

دانلود

در بعضی از بازی های رایانه ای رنگ سبز و سمبل ها و نمادهای اسلامی به عنوان نشانه های تروریست ها مطرح می شود.

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید