پیشگویی حوادث آخرالزمان در بازی های رایانه ای

دانلود

پیشگویی در مورد آینده یکی از دغدغه های بشر بوده و در طول تاریخ انگیزه های مختلفی باعث شده است که انسانها به پیشگویی درباره رویدادهایی بپردازند که در آینده دور یا نزدیک واقع شوند.

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید