مناظره در مورد فیلترینگ

دانلود

معمولا کشورها برای جلوگیری از آسیب های اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و… برخی سایت ها و پورت ها را فیلتر می کنند که در بعضی از کشورها بیشتر و در برخی دیگر این کار کمتر صورت می گیرد. بحث و مناظره در مورد این مساله و اهمیت آن بین کارشناسان در برنامه صد و هشتاد درجه شبکه افق صورت گرفته که می توانید فیلم آن را مشاهده کنید.

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید