کلیپ معضلات شبکه های ماهواره ای

دانلود

شبکه های مجازی معضلاتی را در جامعه و در خانواده ها به وجود آورده است. در این کلیپ با یکی از خانواده هایی که درگیر این امر شده اند گفتگو شده است.

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید