علت عدم پیشرفت در فضای مجازی

دانلود

ما جز ده کشور اول دنیا بودیم که اینترنت وارد کشور ما شد. اما ما فقط مصرف کننده اینترنت هستیم و اگر بخواهیم در حوزه فضای مجازی پیشرفت کنیم باید تولید کننده باشیم نه مصرف کننده

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید