مواظب باشید که فضای مجازی لغزشگاه است / امام خامنه ای

kkkkk

 

 

دانلود

سخنان امام خامنه ای در مورد فضای مجازی

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید