بیست و هشتمين نشست جبهه انقلاب اسلامي در فضاي مجازي

قسمت اول

دانلود

قسمت دوم

دانلود

قسمت سوم

دانلود

قسمت چهارم

دانلود

28مين نشست جبهه انقلاب اسلامي در فضاي مجازي با موضوع ایدئولوژی آرمگدون با سخنرانی شفیعی سروستانی

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید