بیست و ششمین نشست جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی

قسمت اول

دانلود

قسمت دوم

دانلود

قسمت سوم

دانلود

قسمت چهارم

دانلود

بیست و ششمین نشست جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی با موضوع بررسی نحوه عمل به اقتصاد مقاومتی در فضای مجازی

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید