آسیب های رسانه ای (خشونت گرایی)

دانلود

رسانه ها در زندگی انسان نقش مهمی دارند. رسانه ها می توانند آسیب های جدی را وارد جامعه کنند. یکی از این آسیب ها خشونت می باشد. از عوامل خشونت می توان به فیلم ها و بازی های کامپیوتری خشن اشاره کرد.

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید