علت تاخیر در فرج امام زمان (ع)

دانلود

علت تاخیر در فرج مهدی علیه السلام چیست؟
امام زمان(ع) در توقیعی که به شیخ مفید (ره) می فرستند، می فرمایند: اگر شیعیان ما که خداوند توفیق طاعتشان دهد در راه ایفای پیمانی که بر دوش دارند، همدل می شدند، میمنت ملاقات ما از ایشان به تاخیر نمی افتاد و سعادت دیدار ما زودتر نصیب آنها می گشت. دیداری بر مبنای شناختی راستین و صداقتی از آنان نسبت به ما.
علت مخفی شدن ما از آن ها چیزی نیست جز آنچه که از کردار آنها به ما می رسد و ما توقع انجام این کارها را از آنها نداریم.

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید