آشنایی با پست الکترونیک Gmail

دانلود

جیمیل یک سرویس پست الکترونیک بسیار گسترده و رایگان است که تحت سرپرستی شرکت گوگل قرار دارد. کاربران بسیاری نامه ها و اطلاعات شخصی خود را از طریق این سرویس ارسال می کنند. اما آیا جیمیل یک سرویس امن است؟

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید