معرفی موتور جستجوی گوگل

دانلود

شرکت گوگل توسط دو یهودی آمریکایی ساخته شده است. یکی از مشخصات اصلی گوگل که مستقیما به صهیونیست بودن بنیانگذارانش مرتبط می شود همکاری گوگل با اسراییل است. گوگل به عنوان پرکاربردترین موتور جستجوی جهان بارها به مناسبت تاسیس رژیم غاصب صهیونیستی در سالگرد آن واقعه لوگوی خود را تغییر داده است.

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید