آشنایی با سایت یاهو

دانلود

یاهو یک ارائه دهنده سرویس ایمیل است که در سال 1997 در آمریکا ایجاد شد.
هر چند بنیانگذاران یاهو صهیونیست نیستند ولی یهودیان صهیونیست خیلی از بسیاری از مشاغل اصلی یاهو را در اختیار دارند.

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید