نرم افزار گوشی تانگو – Tango

دانلود

تانگو یک اپلیکیشن ارتباطی با قابلیت چت ویدئو روی گوشی های هوشمند است که بیش از 200 میلیون کاربر دارد . این اپلیکیشن ها یا توسط سرمایه گذاران صهیونیست و اسرائیلی اداره می شود یا توسط مخالفان دولت چین و کسانی که قصد دارند نفوذ آمریکا را در آسیا گسترش دهند.

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید