مدیریت افکار-تغییر رفتار

در واقع شبکه های اجتماعی با در اختیار داشتن اطلاعات یک کشور، افکار مردم آن کشور را در اختیار می گیرند و با شناخت صحیحی از افکار آنها، رفتارهای آنها را تغییر می دهند.

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید