آشنایی با نرم افزار بدو- badoo

بدو نرم افزار ساخت کشور انگلیس و یک سایت برای به دام انداختن زنان و دختران است.

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید