لاین (line) با چه هدفی ساخته شده است

دانلود

لاین یک مسینجر گوشی های هوشمند است و کاربران جهانی دارد. تمرکز لاین بیشتر روی کشورهای آسیایی است.
یک کارشناس فنلاندی می گوید: همه ی زیرساخت های ارتباطی و تکنولوژی اطلاعاتی اساسا برای این ایجاد شده اند که امکان جاسوسی را برای سازمان اطلاعات کشورهای قدرتمند فراهم سازد. سوال این است لاین م تواند با چه هدفی ساخته شده باشد و با کدام نهادهای امنیتی در حال معامله و همکاری است؟

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید