تحلیل پیام امام خامنه ای به جوانان اروپا و آمریکا

دانلود

تحلیل پیام آیت الله خامنه ای به جوانان اروپا و آمریکا و اینکه چرا و با چه هدفی این پیام صادر شده است.

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید