جمع آوری و آنالیز اطلاعات در شبکه های اجتماعی

دانلود

پروتکل اینگونه نرم افزار ها طوری نوشته شده است که داده های آنها با هم ارتباط دارند. داده ها در یک مکانی جمع آوری می کنند و آنها را آنالیز می کنند.

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید