بررسی خصوصیات اینترنت ملی

دانلود

با توجه به اینکه اینترنتی که الان مصرف می کنیم قیمت بالایی دارد، سرعت پایینی دارد،سلامت محتوایی و امنیت ندارد نیاز به ایجاد اینترنت ملی می باشد.

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید