فیلترینگ در کشورها چگونه است

دانلود

بر اساس پژوهشهای انجام شده، بیشترین فیلترینگ پایگاه های اینترنتی در اسرائیل با 97 درصد و بعد از آن انگلستان با 70 درصد، فرانسه 66 درصد، آمریکا 36 درصد را در کشور خود اعمال کرده اند.

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید