ویکی پدیا دانشنامه صهیونیستی

دانلود

این ویدیو مربوط به آموزش های صهیونیست ها برای قرار دادن مطالب ویکی پدیا به نفع خودشان است. هدف ویکی پدیا طراحی محتوای انحرافی برای انحراف افکار است.

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید