سوال در مورد عضویت امام خامنه ای در صفحات اجتماعی

دانلود

سوالی در مورد عضویت امام خامنه ای در شبکه های اجتماعی پرسیده می شود که آقای مومن نسب به آن پاسخ می دهد.

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید