شیطان پرستی در بازی های کامپیوتری

دانلود

در بازی bound by flame (محصور در آتش) در یک جهان شیطانی فردی که به تسخیر شیطان درآمده است دو راه بیشتر ندارد: یا تحت تاثیر نیروهای شیطانی قرار گیرد و خودش تبدیل به یک هیولای شیطانی شود و یا اینکه خودش را قربانی کند.

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید