خشونت در بازی های کامپیوتری

دانلود

در بازی ارواح تاریک بازیکن باید تا می تواند بکشد تا اینکه بتواند سرانجام خودش را از دست طلسم شیاطین نجات دهد. این راه حلی است که بازی در پیش روی بازیکن قرار می دهد تا به انسانیت خود برگردد.

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید