درجنگ نرم هدف تغییر اراده است

دانلود

بیانات امام خامنه ای در مورد جنگ نرم

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید