محتوا در فضای مجازی چگونه است

دانلود

90% کودکان 8 تا 16 سال وقتی والدین را دور می بینند وارد سایت های غیراخلاقی می شوند.
بیش از 12 میلیون نفر از کاربران اینترنت ایران افراد زیر 18 سال هستند.
چگونه می توانیم محتوای مفیدی را در اختیار کاربران قرار دهیم.

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید