آموزش

نقش اولیاء و مربیان در مواجهه با فضای مجازی

دانلود

قسمت پنجم مجله تصویری کاربرانه با موضوع بررسی تاثیرات فضای مجازی بر کودکان و نوجوانان – با حضور دکتر مهدی اسماعیل تبار – پخش شده از شبکه ۱ سیما مورخ ۸ اردیبهشت 1395