آموزش فضاي مجازي

خصوصیات افسران جوان جنگ نرم

دانلود

امام خامنه ای ای در دیدار اعضای انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان:
جبهه مقابل نظام اسلامی به دنبال تغییر هویت دینی و انقلابی جوان ایرانی، و گرفتن امید، نشاط و انگیزه از آنان است و تنها راه مقابله با این رویارویی پنهان و پیچیده، تربیت جوانانی «متدین، انقلابی، پاکدامن، مصمم، هوشیار، پرانگیزه، امیدوار، اندیشه‌ورز، شجاع و فداکار» به عنوان «افسران جنگ نرم» است.

نقش اولیاء و مربیان در مواجهه با فضای مجازی

دانلود

قسمت پنجم مجله تصویری کاربرانه با موضوع بررسی تاثیرات فضای مجازی بر کودکان و نوجوانان – با حضور دکتر مهدی اسماعیل تبار – پخش شده از شبکه ۱ سیما مورخ ۸ اردیبهشت 1395