امنیت

نتانیاهو-تلگرام نرم افزاری برای امنیت اسرائیل

دانلود

وقتی که نتانیاهو ، لاشویلی(مالک تلگرام) را سرمایه بزرگی برای امنیت اسرائیل می داند. و می گوید: او در همه ی مسایل مرتبط با امنیت اسرائیل از اینترنت و فضای مجازی تا کمک به ارتش قهرمان ما و پلیس شهری یک الگو در میان یهودیان ساکن در اسرائیل است.

و این یعنی اینکه مالک این نرم افزار صهیونیستی تمام اطلاعات خصوصی افراد را در اختیار دولت اسرائیل قرار می دهد.

تهاجم ارتباطی

دانلود

در سالهای اخیر با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات موضوع جنگ اطلاعات، توجه بسیاری از کارشناسان و مسئولین را به خود جلب کرده است . در این جنگ دشمنان با استفاده از خطوط اینترنت به رایانه نفوذ کرده و خسارات جبران ناپذیری را وارد می کنند.