اینترنت

علت عدم پیشرفت در فضای مجازی

دانلود

ما جز ده کشور اول دنیا بودیم که اینترنت وارد کشور ما شد. اما ما فقط مصرف کننده اینترنت هستیم و اگر بخواهیم در حوزه فضای مجازی پیشرفت کنیم باید تولید کننده باشیم نه مصرف کننده

نتانیاهو-تلگرام نرم افزاری برای امنیت اسرائیل

دانلود

وقتی که نتانیاهو ، لاشویلی(مالک تلگرام) را سرمایه بزرگی برای امنیت اسرائیل می داند. و می گوید: او در همه ی مسایل مرتبط با امنیت اسرائیل از اینترنت و فضای مجازی تا کمک به ارتش قهرمان ما و پلیس شهری یک الگو در میان یهودیان ساکن در اسرائیل است.

و این یعنی اینکه مالک این نرم افزار صهیونیستی تمام اطلاعات خصوصی افراد را در اختیار دولت اسرائیل قرار می دهد.