بصیر

علت عدم پیشرفت در فضای مجازی

دانلود

ما جز ده کشور اول دنیا بودیم که اینترنت وارد کشور ما شد. اما ما فقط مصرف کننده اینترنت هستیم و اگر بخواهیم در حوزه فضای مجازی پیشرفت کنیم باید تولید کننده باشیم نه مصرف کننده

سی و دومین نشست جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی

قسمت اول

دانلود

قسمت دوم

دانلود

قسمت سوم

دانلود

قسمت چهارم

دانلود

سی و دومین نشست جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی با موضوع نفوذ جریانی سایبری در پسابرجام

بیست و ششمین نشست جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی

قسمت اول

دانلود

قسمت دوم

دانلود

قسمت سوم

دانلود

قسمت چهارم

دانلود

بیست و ششمین نشست جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی با موضوع بررسی نحوه عمل به اقتصاد مقاومتی در فضای مجازی