تهدید

صدمات استفاده نادرست از فضای مجازی

دانلود

آمارها نشان می دهد که در هر 12 ثانیه یک نفر در دنیا قربانی کلاه برداری و سرقت اینترنتی می شود.
ایرانی ها از نظر افشای اطلاعات شخصی خودشان در رتبه دوم دنیا قرار دارند.
راهبردهای ملی کشور ایالات متحده آمریکا تا سال 2020 اشراف اطلاعاتی دنیاست. این اشراف اطلاعاتی چگونه بدست می آید.

ضرورت ایجاد شبکه ملی اطلاعات

دانلود

اگر فضای مجازی را یک هواپیما در نظر بگیریم در لایه کاربری مسافران وارد شده و روی صندلی می نشینند و بعد از اینکه هواپیما فرود آمد خارج می شوند. ولی در لایه مدیریت اینکه این هواپیما از چه مسیرهایی بگذرد،کنترل اوضاع جوی، سرعت، دقت و … انجام می شود. یعنی کاربران امنیت و سلامت خود را به دست مدیریت هواپیما می سپارند. در فضای مجازی همینگونه است و این مدیریت را نباید به دست صهیونیست ها، آمریکایی ها و فرهنگ های دیگر بسپاریم.