جنگ نرم

خصوصیات افسران جوان جنگ نرم

دانلود

امام خامنه ای ای در دیدار اعضای انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان:
جبهه مقابل نظام اسلامی به دنبال تغییر هویت دینی و انقلابی جوان ایرانی، و گرفتن امید، نشاط و انگیزه از آنان است و تنها راه مقابله با این رویارویی پنهان و پیچیده، تربیت جوانانی «متدین، انقلابی، پاکدامن، مصمم، هوشیار، پرانگیزه، امیدوار، اندیشه‌ورز، شجاع و فداکار» به عنوان «افسران جنگ نرم» است.

دیدار امام خامنه ای با اعضای انجمن های دانش آموزی

دانلود

این جلسه که در روز چهارشنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۵ صورت گرفته شد امام خامنه ای در دیدار با جوانان فرمودند:
” جبهه مقابل نظام اسلامی به دنبال تغییر هویت دینی و انقلابی جوان ایرانی، و گرفتن امید، نشاط و انگیزه از آنان است و تنها راه مقابله با این رویارویی پنهان و پیچیده، تربیت جوانانی «متدین، انقلابی، پاکدامن، مصمم، هوشیار، پرانگیزه، امیدوار، اندیشه‌ورز، شجاع و فداکار» به عنوان «افسران جنگ نرم» است.”

آسیب های فضای مجازی

دانلود

فضای مجازی، فضایی است که با همه ی بعدهای زندگی بشر امروزی درگیر است.این فضای مجازی باعث خیلی از آسیب ها(اجتماعی، فرهنگی و …) می باشد. به همین دلیل شورای عالی فضای مجازی تاسیس شد که وظیفه سامان دهی ، نظارت، سیاست گذاری و اجرای فعالیت های مجازی را بر عهده دارد.