روح الله مومن نسب

مناظره در مورد فیلترینگ

دانلود

معمولا کشورها برای جلوگیری از آسیب های اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و… برخی سایت ها و پورت ها را فیلتر می کنند که در بعضی از کشورها بیشتر و در برخی دیگر این کار کمتر صورت می گیرد. بحث و مناظره در مورد این مساله و اهمیت آن بین کارشناسان در برنامه صد و هشتاد درجه شبکه افق صورت گرفته که می توانید فیلم آن را مشاهده کنید.

خصوصیات افسران جوان جنگ نرم

دانلود

امام خامنه ای ای در دیدار اعضای انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان:
جبهه مقابل نظام اسلامی به دنبال تغییر هویت دینی و انقلابی جوان ایرانی، و گرفتن امید، نشاط و انگیزه از آنان است و تنها راه مقابله با این رویارویی پنهان و پیچیده، تربیت جوانانی «متدین، انقلابی، پاکدامن، مصمم، هوشیار، پرانگیزه، امیدوار، اندیشه‌ورز، شجاع و فداکار» به عنوان «افسران جنگ نرم» است.

بیست و ششمین نشست جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی

قسمت اول

دانلود

قسمت دوم

دانلود

قسمت سوم

دانلود

قسمت چهارم

دانلود

بیست و ششمین نشست جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی با موضوع بررسی نحوه عمل به اقتصاد مقاومتی در فضای مجازی